Manteln är framtill köttig

Sniglar (Stylommatophora) är blötdjur som tillhör lungsnäckorna (Pulmonata) i klassen snäckor (Gastropoda). Sniglarna är skallösa. Djuret är långsträckt och nästan halvcylindriskt. Huvudet är vanligtvis försett med fyra tentakler av vilka de två bakre har ögon. Manteln är framtill köttig, på sidorna fri och baktill finns en حيوان fastväxt sköld på främre delen سبام av ryggen. På högra sidan finns en inskärning, där en rund öppning utgör andningshålet/ingången till lungan (därav namnet lungsnäckor). På samma sida sitter tarm- och genitalöppningarna. Sniglar är hermafroditer.
Sniglarna behöver fuktig miljö och förekommer på هكرموقع سبام öppna fält, i fuktiga skogar eller حيوان i mörka och fuktiga utrymmen som bergsskrevor eller källare. De äter både växt- och djurämnen. En del arter sniglar lever även av kannibalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *